อนุทิน 106633 - iCoachTom นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อเห็นว่าตัวเรามีกฏกติกา ข้อตกลงบางอย่างในพื้นที่ชีวิตของเรา ดังนั้นเมื่อเรามีทุกคนก็ย่อมมี และเมื่อใดที่เราเข้าไปในพื้นที่ของผู้อื่นเราย่อมต้องเคารพกฏกติกา ข้อตกลง ในพื้นที่ของเขา และเมื่อใดเรายึดถือเอาข้อตกลงของเราเป็นใหญ่เป็นฝ่ายถูกต้องก็เหมือนการลุกล้ำพื้นที่ของเขาด้วยการไม่ได้รับอนุญาติ จึงอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความคัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน เพราะต่างฝ่ายต่างยึดถือในข้อตกลงของพื้นที่ของตนเอง แต่เมื่อเราเริ่มมองว่าต่างฝ่ายต่างมีข้อตกลงของตนเองดังนั้นเราสามารถที่จะสื่อสารลด ละ ย่อมรับข้อตกลงบางอย่างของผู้อื่นได้ แล้วถอยออกมาจากข้อตกลงเก่าๆเดิมๆเหล่านั้น เมื่อนั้นถึงจะเกิดเสรีภาพ อิสระอย่างแท้จริง ต้องการให้เกิดความสร้างสรรค์ต้องปล่อยวางข้อตกลง ข้อจำกัดเดิมเดิมๆออกไป ต้องการผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ต้องปล่อยว่างข้อตกลงในพื้นที่ของตนเองจึงจะเกิดพื้นที่ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมได้ ให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปล่า ว่างๆจะดีกว่าไหม?เพื่อที่เราจะได้สร้างอะไรหรือรับพื้นที่ใหม่ๆอะไรๆอีกมากมายอย่าสร้างข้อจำกัดของพื้นที่ตัวเองด้วยการสร้าง กฏกติกา ข้อตกลงให้พื้นที่ของตนเอง กลับมาจุดเริ่มต้นของอิสระภาพที่ตัวเอง…

เขียน 08 Apr 2012 @ 14:09 () แก้ไข 14 May 2012 @ 07:30, ()


ความเห็น (0)