อนุทิน 106592 - ปิยนุช พิมพ์รส

ผู้นำเสนอ  นางสาวพรพรรณ   ศรีประสงค์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้น ม.4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ข้อดี     เสียงชัดเจน

ข้อปรับปรุง  ควรเพิ่มเทคนิคอื่นๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังสีอักษรกลมกลืนกับเฟรม เนื้อหาเยอะเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 
 

 สรุปผลการประเมิน

 

10

9

รวม

 

19

 ผู้นำเสนอ  นางวิลัยพร   วรรณวิจิตร รหัส 55421231126

ชื่อเรื่อง  การฝึกบริหารจิตตามวิถีของโยคะที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี     เสียงชัดเจน สื่อดูง่าย

ข้อปรับปรุง  ควรเพิ่มเทคนิคอื่นๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง เนื้อหาเยอะเกินไป

 เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 
 

สรุปผลการประเมิน

 

10

9

รวม

 

19

 ผู้นำเสนอ  นางสาวปราณี กุลมิน   รหัส 55421231114

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี     เสียงชัดเจน สื่อดูง่าย

ข้อปรับปรุง  ควรเพิ่มเทคนิคอื่นๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง เนื้อหาเยอะเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 
 

สรุปผลการประเมิน

 

8

12

รวม

   

20

 

 

เขียน 07 Apr 2012 @ 13:12 () แก้ไข 07 Apr 2012 @ 16:39, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าเอาไปเขียนเป็นบันทึกจะดีกว่านะคะ เพราะสามารถอ้างอิงโดยการใช้คำสำคัญ ซึ่งจะทำให้สามารถค้นหาได้จาก search engines ด้วยค่ะ โดยเฉพาะการวิจารณ์หลายๆท่านแบบนี้ เรามาค้นหาทีหลังก็จะง่ายในการจัดหมวดหมู่ด้วยค่ะ

ขออนุญาตแนะนำในฐานะ"พี่เก่า"ของ GotoKnow นะคะ

เขียนเมื่อ 

เอาไปเขียนบันทึกเลยครับคุณครู เชียร์ๆๆ