อนุทิน 106587 - kmsabai

  ติดต่อ

ปัญญาในขั้นต้น เป็นความเข้าใจที่ได้รับจากการฟังว่าเป็นเช่นนี้ และเมื่อได้

ศึกษาละเอียด รอบด้านยิ่งขึ้น จนปัญญาขั้นฟังมีกำลังมากพอ จะเป็นปัจจัยให้สติ

ระลึกรู้สภาพธรรมในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริง

ไปอ่านพบแล้วตรงกับที่เข้าใจ ขอแบ่งปันมา สาธุุ ๆครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

kmsabai
เขียนเมื่อ 

ค่อยๆระลึก ค่อยๆศึกษา ค่อยๆพิจารณา ค่อยๆเข้าใจ

เพิ่มขึ้น ทีละเล็ก ทีละน้อย

เพราะว่า การอบรมเจริญปัญญา นั้น

เป็นจิรกาลภาวนา

ต้องอบรมไปเรื่อยๆ จนกว่า ปัญญาจะสมบูรณ์

http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=10871