อนุทิน 106528 - คุณมะเดื่อ

ได้คุยกับครูกศน.ถึงปัญหาการทำงานในพื้นที่ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดกลุ่มผู้สนใจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ ต่าง ๆ เหล่านี้ ปัจจุบันมักประสบปัญหาจากผลของ "การเมืองท้องถิ่น" เข้ามาแทรก ทำให้ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ แตกแยกทางความคิด ทำให้เกิดการไม่ร่วมมือ ไม่ร่วมกิจกรรมกัน เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก การทำกิจกรรมต่าง ๆ หากฝ่ายนี้เข้าร่วมกิจกรรม อีกฝ่ายก็จะไม่เข้ัาร่วมกิจกรรม จึงไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ... ก็จริงตามนั้นแหละ การเลือกตั้ง ต้องมีผู้พ่าย และผู้มีชัย.... ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ลงสมัครแข่งขันเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้ที่เป็นกองเชียร์ของฝ่ายนั้น ๆ .... ในการเมืองท้องถิ่นจะรุนแรงมากในเรื่องการแข่งขัน ...แล้วอย่างนี้...จะเดินหน้าไปได้อย่างไรล่ะเมืองไทยเอ๋ยยยย ??

เขียน 05 Apr 2012 @ 14:25 () แก้ไข 10 Apr 2012 @ 21:02, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ต้องเชิญทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและท่านผู้สนับสนุนกองเชียร์แม่ยกพ่อยกลูกยกทั้งหลายแหล่ลงมาทำกิจกรรมร่วมกันที่สามจว.ชายแดนใต้เน๊าะแล้วท่านๆเหล่านั้นก็จะได้ข้อคิดสะกิดใจในประโยคที่กล่าวไว้ว่า"รักกันไว้เถิด...: I LOVE --->YOU "

เขียนเมื่อ 
  • หวัดดีคุณเกษเกล้า Ico48
  • คุณมะเดื่อว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนอ่ะนะ
  • ต่อให้ฟ้าถล่ม ดินทลาย หากไม่มีจิตสำนึกก็ป่วยการจะไปคิดทำอะไร ๆ ให้พวกเขาคิดได้
  • คนจะมีจิตสำนึก ก็อยู่ที่ตัวเองน่ะแหละ ต้องสอนตัวเอง
  • ขอบคุณจ้ะ