อนุทิน 106527 - ยายธี

ยายธี

วันวาน..ข่าวเล็กๆที่ไม่ละเอียด..รายงานถึง.การเสนอ.ความคิดแก้ไข..สภาพเศษฐกิจที่กำลังตกสะเก็ดของโลกในยุโรป..ของเด็กวัย..สิบเอ็ดปี..ภาพที่เห็นคือ..ความมั่นใจบนใบหน้า..ของเด็กชายผู้นั้น..แม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง"สิบเอ็ดปีก็ตาม"

เขียน 05 Apr 2012 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)