อนุทิน 106525 - iCoachTom นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

มนุษย์มีข้อตกลงในพื้นที่ชีวิตของตนเอง ดังนั้นการที่มนุษย์คัดแย้งหรือเห็นต่าง มีความพึ่งพอใจหรือไม่ชอบใจสิ่งที่มนุษย์ผู้อื่นๆกระทำกับเรา ในการเข้าสู่พื้นที่ของเรา เป็นเพราะว่าเข้าไม่เข้าใจในข้อตกลง กฏกติกาของเรา เมื่อเราเข้าใจแบบนี้ก็แค่ให้เขาเข้าใจในข้อตกลง กฏ กติกา ในการเข้ามาในพื้นที่ของเรา และยอมรับเมื่อเขาเข้ามาในพื้นที่ชีวิตของเราแล้วด้วยทุกๆสิ่งที่มันจะมีผลกระทบ....เท่านี้ก็จะไม่มีการกล่าวโทษ หรือความขัดแย้งต่อกัน

เขียน 05 Apr 2012 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)