อนุทิน 106518 - พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ

  ติดต่อ

เกณฑ์ในการตัดสินใดใด อาจมิไดเป็นมาตรฐานของใครเล่า ทั้งหมด.

  เขียน:  

ความเห็น (0)