อนุทิน #106518

เกณฑ์ในการตัดสินใดใด อาจมิไดเป็นมาตรฐานของใครเล่า ทั้งหมด.

เขียน:

ความเห็น (0)