อนุทิน 106518 - พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ

เกณฑ์ในการตัดสินใดใด อาจมิไดเป็นมาตรฐานของใครเล่า ทั้งหมด.

เขียน 05 Apr 2012 @ 07:39 ()


ความเห็น (0)