อนุทิน 106493 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กำลังเขียนระบบส่ง mailing list ที่สามารถส่งอีเมลถึงสมาชิกทั้งหมด (รวมทุกไซต์สามแสนกว่าคน) โดยใช้เวลาและทรัพยากรระบบน้อยที่สุด

เขียน 04 Apr 2012 @ 14:10 ()


ความเห็น (0)