อนุทิน #106469

บางทีเด็กเกรด4ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้...เมื่อเทียบกับเด็กเกรด 1 ที่เข้าใจโลก :))

เขียน:

ความเห็น (0)