อนุทิน 106419 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
"..ปัญหาของโลกนี้ ส่วนมาก "ความดี" เป็นปัญหา ความดีทำให้ยุ่ง เพราะเวลาเราเชื่อว่าอะไรบางอย่างดี ไมว่าจะเป็นความดีในชาติ ศาสนา ในชนชั้นของเรา อุดมการณ์ของเรา ความดีพวกนี้ ในที่สุดมันถูกใช้เป็นฐานบอกว่า ตกลงคนที่คิดไม่เหมือนเรา มัน "ไม่ค่อยดี..." เท่าไหร่ แล้วคนอื่นนั้นก็ต้องถูกทำลายไป ฉะนั้น ความรุนแรงอยู่บนฐานความดีประเภทนี้ทั้งนั้น แล้วไม่มีความอันตรายใดๆ ที่น่ากลัวมากไปกว่า เราใช้ความรุนแรงในนามของความดีทั้งหลาย.."
 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์,  30 มี.ค.55
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
เขียน 02 Apr 2012 @ 21:15 () แก้ไข 02 Apr 2012 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)