อนุทิน 106419 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

"..ปัญหาของโลกนี้ ส่วนมาก "ความดี" เป็นปัญหา ความดีทำให้ยุ่ง เพราะเวลาเราเชื่อว่าอะไรบางอย่างดี ไมว่าจะเป็นความดีในชาติ ศาสนา ในชนชั้นของเรา อุดมการณ์ของเรา ความดีพวกนี้ ในที่สุดมันถูกใช้เป็นฐานบอกว่า ตกลงคนที่คิดไม่เหมือนเรา มัน "ไม่ค่อยดี..." เท่าไหร่ แล้วคนอื่นนั้นก็ต้องถูกทำลายไป ฉะนั้น ความรุนแรงอยู่บนฐานความดีประเภทนี้ทั้งนั้น แล้วไม่มีความอันตรายใดๆ ที่น่ากลัวมากไปกว่า เราใช้ความรุนแรงในนามของความดีทั้งหลาย.."
 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์,  30 มี.ค.55
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)