อนุทิน 106417 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

บทเรียนจากการทำงานได้เรียนรู้ว่า : เป็นเรื่องยากมากครับที่จะทำให้สมดุลในบางอย่างท่ามกลางความหลากหลาย ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ สมดุลระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม สมดุลระหว่างความคิดเรากับความคิดกลุ่ม และยากไปกว่านั้นคือ มาตรฐานที่ดูเป็นสีเทาๆไม่ชัดเจน บางครั้งการทำสิ่งหนึ่งลงไปเหมือนกับเป็นการลองผิดลองถูก เพราะนั่นเป็นวิถีของการเรียนรู้นั่นเอง -

สิ่งนี้เองที่ต้องยอมรับในการถูกวิพากษ์บนความอ่อนไหวของอารมณ์ที่มีอัตตากำกับ เรียนรู้อีกว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างมากคือ "วิธีคิด วิธีมอง" ของตัวผมเอง

เขียน 02 Apr 2012 @ 20:44 ()


ความเห็น (0)