อนุทิน 106412 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ John ใช้เวลา optimize ส่วน backend ในการแสดงไฟล์ให้เร็วขึ้น ส่วนผมใช้เวลาในการปรับรายละเอียดของ usability ของ interface ในส่วนต่างๆ ให้ intuitive มากขึ้น

เขียน 02 Apr 2012 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)