อนุทิน #106412

วันนี้ John ใช้เวลา optimize ส่วน backend ในการแสดงไฟล์ให้เร็วขึ้น ส่วนผมใช้เวลาในการปรับรายละเอียดของ usability ของ interface ในส่วนต่างๆ ให้ intuitive มากขึ้น

เขียน:

ความเห็น (0)