อนุทิน 106405 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ        นางดาระณี  ภูนิคม

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยการสอนวิทยาศาสตร์

                    และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้รูปแบบเพื่อ

                    พัฒนาการคิดและการทำโครงงาน

ข้อดี               เตรียมตัวมาพร้อม

ข้อปรับปรุง       -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

   

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

   

21

รวม

   

21

เขียน 02 Apr 2012 @ 12:50 ()


ความเห็น (0)