อนุทิน 106403 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ         นางรังรอง  วภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ

                     ป.4

ข้อดี               เตรียมตัวมาค่อนข้างพร้อม

ข้อปรับปรุง       พูดเร็วไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

   

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

2

18

รวม

   

20

เขียน 02 Apr 2012 @ 12:07 ()


ความเห็น (0)