อนุทิน 106401 - Ka-Poom

Ka-Poom

"ตัวกู"...เกิด นั่นน่ะแสดงว่ากระบวนการเกิดสมบูรณ์แล้ว ทุกข์จึงเกิดเพราะ...ตัวกูเกิดแล้วนั่นเอง

เกิดอย่างรวดเร็ว...บางครั้งรู้ตัวอีกครั้ง มี "ตัวกู" เกิดแล้วเหรอนี่

เขียน 02 Apr 2012 @ 12:03 () แก้ไข 02 Apr 2012 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)