อนุทิน #106401

"ตัวกู"...เกิด นั่นน่ะแสดงว่ากระบวนการเกิดสมบูรณ์แล้ว ทุกข์จึงเกิดเพราะ...ตัวกูเกิดแล้วนั่นเอง

เกิดอย่างรวดเร็ว...บางครั้งรู้ตัวอีกครั้ง มี "ตัวกู" เกิดแล้วเหรอนี่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)