อนุทิน 106334 - นาง นิตยา นวลมณี

ผู้นำเสนอ  นางสาวพรพรรณ   ศรีประสงค์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้น ม.4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ข้อดี     เสียงชัดเจน

ข้อปรับปรุง  ควรเพิ่มเทคนิคอื่นๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังสีอักษรกลมกลืนกับเฟรม เนื้อหาเยอะเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 /

      

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

10

       9

รวม

 

19

 

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)