อนุทิน 106333 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางสาวพรพรรณ  ศรีประสงค์

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

ข้อดี   พูดนำเสนอดังชัดเจน

ข้อปรับปรุง  เนื้อหาบางเฟรมเยอะไป

ข้อเสนอแนะ  ควรสรุปเนื้อหาให้สั้นลง

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (มาก 3)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

             /      

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

                       /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก

  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

 

        /

9

สรุปผลการประเมิน

 

6

        15

รวม

 

21

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:57 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 11:58, ()


ความเห็น (0)