อนุทิน 106321 - ชูชีพ เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางดุษฎี เหลาแหลม

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติและบรรยากาศทางการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี     ดูง่าย สบายตา ตัวอักษรชัดเจน นำเสียงการนำเสนอชัดเจน

ข้อปรับปรุง   เนื้อหาในสื่อค่อนข้างจะเยอะ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

       /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

6

       15

รวม

 

 

      21

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)