อนุทิน 106319 - ชูชีพ เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางกุลกนก เสียงล้ำ 55421231136

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี     สื่อสบายตา ดูง่าย

ข้อปรับปรุง   เนื้อหาในการนำเสนอยังไม่ครอบคลุม

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 /

       

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

8

       12

รวม

 

 

      20

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)