อนุทิน 106313 - ชูชีพ เหลือผล

 

ผู้นำเสนอ  นางดวงฤดี แก้วเสถียร  55421231108

ชื่อเรื่อง  ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อดี     การนำเสนอเสียงชัดเจน

ข้อปรับปรุง  สีพื้นหลังและขนาดตัวอักษรไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

12

       6

รวม

 

 

      18

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:14 ()


ความเห็น (0)