อนุทิน 106293 - พรพรรณ

พรพรรณ

ชื่อผู้นำเสนอ นางดวงฤดี  แก้วเสถียร

ชื่อเรื่อง            ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง      พูดเร็ว แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป เลยทำให้ตัวหนังสือเล็กไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค   ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ   การพูด การออกเสียง

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

7

1

สรุปผลการประเมิน 2.13

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:54 ()


ความเห็น (0)