อนุทิน 106289 - ดุษฎี

ดุษฎี

ชื่อเพื่อนผู้นำเสนอ นางดวงฤดี  แก้วเสถียร

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ผลการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี การนำเสนอกระชับได้ใจความดีมาก

ข้อปรับปรุง บางเฟรมตัวอักษรเล็กและสีพื้นกลมกลืนกันเกินไปทำให้ตัวหนังสือไม่ชัด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย (1) ปานกลาง(2) มาก(3)

เกณฑ์

1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2. สีตัวอักษร 2

3. การออกแบบพื้นหลัง 2

4. ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ-

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 3

7. วิธีการนำเสนอของผู้เสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม 3

8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี

สรุปผลการประเมิน ระดับ 3

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:47 ()


ความเห็น (0)