อนุทิน 106288 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางดวงฤดี  แก้วเสถียร  55421231108

ชื่อเรื่อง   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อดี   เนื้อหาและเวลาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง  พูดเร็ว

ข้อเสนอแนะ    พื้นหลังควรใช้สีสว่างกว่านี้

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2) 

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่   

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก 

  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

 

 

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

14

        3

รวม

 

17

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)