อนุทิน 106276 - อนุธิดา

อนุธิดา

ผู้นำเสนอ  ...............................

ชื่อเรื่อง  .....................................

ข้อดี..............................................................

ข้อปรับปรุง..................................................................

ข้อเสนอแนะ.............................................................................

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 )

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

 

2

สีตัวอักษร

 

 

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

 

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

 

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

 

 

รวม

 

 

 

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)