อนุทิน #106267

  ติดต่อ

วันนี ผมแจวเรือส่งนักเรียนข้ามฟากขึ้นฝั่งอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมจะได้มีโอกาสทำหน้าที่นี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ผมก็จะพ้นหน้าที่ ตามกฏกติกาในการรับราชการ หันหลังย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2520 เมื่อเริ่มรับราชการเริ่มต้นจากข้าราชการระดับ 1เงินเดือน เพียง 1080 บาท ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เดินทางมาจากลูกคนแจวเรือ รับราชการมีความเจริญก้าวหน้ามาตลอด เป็นผู้บริหาร โรงเรียนตั้งแต่อายุ 32 ปี เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ผมเป็นลูกคนแจวเรือแล้วก็มาแจวเรือส่งนักเรียนข้ามฟากอีก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ได้นำนักเรียนชั้น ป.6 พร้อมด้วยคณะครูไปจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนทุกคนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย มาก แสดงออกถึงความกตัญญูที่นักเรียนมีต่อครูเคารพเชื่อฟัง ผมมีความภูมิใจที่มีลูกศิษย์ดี ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคน มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิต พบแต่สิ่งที่ดีๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)