อนุทิน 106266 - krutoiting

krutoiting

หากขาดซึ่งสติ ชีวิตอับเฉา สติคือระลึกได้ก่อนคิด ก่อนพูด ก่อนทำ หากขาดสติจึงไม่ต่างจากคนจิตเสื่อม

จิตเสื่อมจึงไม่สงบ ไม่สงบคือวุ่นวาย วุ่นวายคือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ขาดสติ..ขาดการใคร่ครวญ ลุแก่อำนาจสมมติ อำนาจสมมติเป็นเพียงความคิด ติด ยึดของตนที่ขาดการฝึกฝนขาดการพิจารณา ยึดมั่นของกู ตัวกู หน้าตากู อันที่จริงเพียงพิจารณาก็จะรู้ว่าไม่มีตัวกู ของกู มันเป็นสมบัติโลก และขยะโลกเท่านั้น อย่าสงบใต้ความมืด แต่พึงสงบด้วยปัญญา

เขียน 30 Mar 2012 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)