อนุทิน 106229 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๔๔๙ |

"นัดที่ผิดพลาด"

สัปดาห์นี้ชั่งน้ำหนักของงานที่ตั้งใจทำไว้ด้วยความไม่แน่ใจนัก นอกเหนือจากเป็นสัปดา์ห์ของการทำธุรกรรมการเงินของตัวเองที่เด่นชัด ยังมีอีกเรื่องที่ชัดเจน ได้แก่ "นัดที่ผิดพลาด" ทำให้สิ่งที่ตั้งใจไว้หลังจากนั้นเกิดอาการสะดุดและรวนเร

สัปดาห์นี้เช็คเรื่องการนัดหมายกับมิตรในระดับต่าง ๆ แต่เกิดความผิดพลาดมากมายกับการไม่รักษาสัญญานัด ทำให้งานที่ผมคาดต่อไปว่าจะเกิดขึ้น ล้มไม่เป็นท่า น้ำหนักของงานจึงชั่งไม่ได้

เมื่อคู่ค้าหรือคู่นัดที่ไม่ได้ใส่ใจการนัดหมาย แสดงถึงความไม่ใส่ใจ ดังนั้น การนัดหมายต่อไปไม่ควรเกิดขึ้นอีกและควรยุติได้ มิฉะนั้น งานจะเสียอย่างที่เป็นมาอีกไปเรื่อย ๆ

เมื่อหัวใจไม่ใส่ใจ คนนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่ควรพูดถึงอีก ;)...

เขียน 29 Mar 2012 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)