อนุทิน 106228 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow121]เด็กๆ จะไม่เป็นดังที่ผู้ใหญ่สอน  แต่เด็กๆ จะเป็นดังที่ผู้ใหญ่ทำ

Ico48
เขียน 29 Mar 2012 @ 23:18 () แก้ไข 12 Apr 2012 @ 21:42, ()


ความเห็น (1)