อนุทิน 106223 - npa sisomphone phone soudthichak

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ผู้นำเสนอ :  นางสาวแพรพิชญ์ชา  แก้วพุด

ข้อดี : การออกแบบภาพพื้นหลังและสีตัวอักษรชัดเจนดี และจัดหมวดหมู่ของการนำเสนอได้ดี

ข้อเสีย : การนำเสนอเร็ว

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับการนำเสนอให้ช้าลง

ผลการประเมิน : ระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)