อนุทิน 106215 - npa sisomphone phone soudthichak

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพัฒนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ : นายนิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

ข้อดี : การนำเสนอพูดจาชัดเจน

ข้อเสีย : พื้นหลังและตัวหนังสือสีกลมกลืนกันเกินไป ทำให้มองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือ และสีตัวหนังสือใหม่ เพื่อให้ดูได้ชัดเจนมากขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน 29 Mar 2012 @ 22:12 ()


ความเห็น (0)