อนุทิน 106212 - npa sisomphone phone soudthichak

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานตามหลังธรรมาภิบาลและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ : นางศรีสมบัติ  อภิวัฒน์ชัชวาลย์

ข้อดี : พูดจาชัดเจน

ข้อเสีย : เนื้อหาไม่ครบถ้วน ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มข้อมูลในด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือว่าใช้เครื่องมือแบบใด

ผลการประเมิน  : ระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)