อนุทิน 106205 - ยูยินดี

ยูยินดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นานแล้วที่ผมห่างหาย...

วุ่นกับงานอื่น... จนว่างจากภาระการสอน

งานหัวหน้าวิชาการที่พยายามวางรากฐาน

การจัดระบบการวัดผลประเมินผลที่มีมาตรฐาน  เชื่อมั่นได้

การจัดหลักสูตรท่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด... ผู้เรียน

เป็นความพยายามอยู่

เขียน 29 Mar 2012 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)