อนุทิน 106193 - ครูแป๋ม

วันนี้บุคลากรชาววิทย์บุญวัฒนาได้ทำการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ผู้อาวุโสเป็นนักเรียนและเด็กๆทำหน้าที่เป็น staff ถ้อยทีถ้อยอาศัย สร้างสุข และความสามัคคีในหมู่คณะได้ดีมากๆค่ะ

เขียน 29 Mar 2012 @ 12:20 ()


ความเห็น (0)