อนุทิน #106188

  ติดต่อ

ชีวิตประจำวันกับธรรมะ

...

ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงหลับนอน ธรรมะจะปรากฏทุกๆ ขณะจิตเพียงแต่เราจะตระหนักรู้หรือไม่ว่า "ชีวิตคือธรรมะ"...

ธรรมะไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่เนื้อหาของศาสนาและพิธีกรรม

หากแต่ธรรมะคือ ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก นับไปตั้งแต่อย่างหยาบไปจนถึงละเอียดลึกซึ้ง และแล้ววันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาพบว่า ธรรมะและเราเป็นดั่งกันและกัน ...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

อาจารย์ว่าไหมครับ

ชีวิต งาน และธรรมะ แท้จริงคือเนื้อเดียวกัน

ถ้าแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากกัน

ไฉนเลยเราจะเข้าใจธรรมะที่แท้จริงครับ

(ไม่รู้ว่าถูก-ผิด...แต่คิดตามความเข้าใจครับอาจารย์)

ขอบคุณครับ

Ka-Poom
เขียนเมื่อ 

ทุกอย่างคือ หนึ่งเดียว...ค่ะ

พูดภาษาง่ายๆ...ทุกอย่าง คือ ธรรมะ...