อนุทิน 106183 - Tum Laksana Rodtrakul

Tum Laksana Rodtrakul

เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ)

เขียน 28 Mar 2012 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)