อนุทิน 106183 - Tum Laksana Rodtrakul

  ติดต่อ

เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)