อนุทิน #106183

เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ)

เขียน:

ความเห็น (0)