อนุทิน 106116 - แสงแห่งความดี...

ขอบคุณอาจารย์ วิจักขณ์ พานิช ที่ทำให้เห็นอะไรบางอย่างมากขึ้น

การดูกายดูใจ  เป็นการฝึกภาวนา เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย และยอมรับตัวเองให้ได้ โดยไม่มีสิ่งใดที่ใจต้องหลบซ่อน หรือเก็บงำไว้    การภาวนา เป็นสิ่งที่ปลดเปลื้องเราจากความกลัว  เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปสัมผัส และยอมรับ   และ การภาวนาช่วยเปลี่ยนวิธีคิดของเราได้

หากเรามองย้อนกลับไป…เหตุและปัจจัย เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนแบบนี้ แบบนั้นแตกต่างกันไป เจ้าสิ่งนี้ คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปเยี่ยมชมมัน ต้องเข้าไปดูว่า ตัวเรานั้นเป็นคนเช่นไร?

อ่านบันทึกเต็มได้ที่นี่

เขียน 27 Mar 2012 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)