อนุทิน 106112 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

หลายๆ workshop ที่พวกเราไปร่วมเรียนรู้ มีการสะท้อนการประเมินผ่านวิทยากร ถือว่า "ดีมาก" สำหรับการเริ่มต้นการมองอีกมุมที่มีอยู่ การเริ่มต้นคิดจากสิ่งที่มีอยู่(ที่เคยตีบตัน) การทำกระบวนการเรียนรู้สิ่งที่ต้องการให้เกิดมากที่สุดคือ การเรียนรู้ตัวเองอย่างถ่องเเท้จากข้างใน ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้การพัฒนาที่เหมาะสมและมีพลัง : ผมและทีมงานมีความสุขที่ได้มองเห็นการผลิบานเหล่านั้นครับ

เขียน 27 Mar 2012 @ 09:54 () แก้ไข 27 Mar 2012 @ 09:54, ()


ความเห็น (0)