อนุทิน 106105 - namsha

namsha

        ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา... กล่าวถึงเรื่อง R2R กับความเป็น Lerning Organization...ถ้าจะให้ R2R มีความยั่งยืน อย่าให้มีกรอบ ให้อยู่ในใจ ให้เป็นเรื่องที่ฉันอยากทำ 
        ความอยากทำให้เกิดความเพียรพยายาม เวลาเด็กเล่น VDO game เขาจะไม่หลับ เขาจะพยายาม up score ขึ้น เขาจะBenchmark ของเขาเอง 
        เวลาฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าตั้งเป้าและกำหนด timeframe จะไม่สำเร็จ เพราะจะไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติ 
        กระบวนการวิจัยช่วยให้เราใช้เวลาสั้นลง ถ้าอยากให้การพัฒนาคุณภาพและการวิจัยยืนยง อย่าใช้การบังคับ   แต่เติมเต็มเครื่องมือให้ 
วิธีสอนของ Socrates คือการยิงคำถามคืน นี่คือวิธีการพัฒนาคน ถ้าท่านอยากพัฒนาเขา อย่าเริ่มต้นด้วยการบอกว่าทำอะไร แต่ให้ยิงคำถามคืน เพื่อให้เขาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ ถ้าเขาอยากทำให้คุณภาพดีขึ้น ต้องให้ make sure ว่าจะทำให้คุณภาพดีขึ้น ต้องเข้าใจคำถามวิจัยอย่างลึก  ใช้การพูดคุย 
        ทำอย่างไรจะสามารถใส่ขั้นตอนเหล่านี้ in an informal way ใช้หลักการ AIC บางคนไม่บอกอะไรเลย ให้กลับไปคิดเอง บางคนให้กรอบแนวคิดไป influence แนวคิด บางคนบอกขั้นตอนให้ จะต้องพยายามทำให้ C เป็น I และ I เป็น A ในห้าปีถ้ายังทำไมได้ต้องทบทวนตัวเอง

                                                                   คัดลอกจาก FB อ.อนุวัฒน์

เขียน 27 Mar 2012 @ 06:22 ()


ความเห็น (0)