อนุทิน 106096 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๔๓๗ |

"สัมมาทิฏฐิ"

ระยะนี้เหมือนใจตัวเองกำลังไขว่เขว้กับอะไรบางอย่างที่ทำให้จิตใจของตัวเองต่ำลง การวางตน การตัดสินใจ การไร้สติ เหมือนมี "มาร" มาครอบงำ กำลังจะนำมาซึ่งความทุกข์ในบางอย่างนั้น ๆ

"สติ" เป็นสิ่งที่พยายามใคร่ครวญและหาคำตอบว่า เราอาจจะขาดมันในช่วงขณะหนึ่ง

เราเลือกวางเฉยในสิ่งที่ไม่ควรวางเฉย

เราเลือกปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ควรปล่อยวาง

เรายังทำอะไรบางอย่างไม่เต็มที่ ไม่ถูกทิศทางที่ควรจะเป็น

จิตใจเหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองอย่างมาก

แต่จะไม่พยายามจะ "เอาชนะ" มากเท่ากับ "ทำความเข้าใจ"

จากนั้นจึงละวางได้อย่างแท้จริง

เขียน 26 Mar 2012 @ 22:30 () แก้ไข 26 Mar 2012 @ 22:31, ()


ความเห็น (0)