อนุทิน 106090 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ADSL ของ TOT เกิดช้าลงอย่างไม่มีเหตุผล ทำให้รู้ว่าการทำงานในปัจจุบันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ต 100% ไม่มีก็คือทำงานไม่ได้

เขียน 26 Mar 2012 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)