อนุทิน 106083 - เดชศักดิ์ดา

เดชศักดิ์ดา

26มี.ค."วันนี้วันเกิดผม/วันนี้ผมจะนั่งเงียบๆ/ผมทบทวนชีวิตที่ผ่านแล้วมา/หลากหลายที่ทำ/สิ่งควรทำแล้วไม่ได้ทำ/สิ่งที่ไม่ควรทำ..เราทำ/มีจุดหมายและไม่มี...เกิดคำถามมากมาย/สับสน/+หรือ-/งง..แล้ว

แล้วผมจะทำอะไรต่อไป...กับชีวิตของผม วันนี้ผมต้องตอบตัวเองให้ได้

เขียน 26 Mar 2012 @ 13:32 () แก้ไข 27 Mar 2012 @ 19:18, ()


ความเห็น (2)

วันนี้วันเกิดแม่ มานั่งคุยกับแม่

Happy birthday ค่ะ