อนุทิน #106062

วิจัยเชิงปริมาณ คือ ความพยายามของการนำตัวเลขมายืนยันศรัทธาของนักวิจัย

ข้าพเจ้าเองหลายปีในวงการของการเรียนหนังสือได้ตกลงไปในหลุมพราง ของกระบวนการสร้างความมั่นใจด้วย ความเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)