อนุทิน 106047 - srisombut apiwatchatchwan

นำเสนอโดย นายภาสกร แก้วแสน ชื่อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุนตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษา กลุ่มตามแนวทฤษฏีเผชิญความจริง ข้อดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน ข้อมูลครบ นำเสนอดี ข้อเสีย....... ข้อเสนอแนะ ไม่ควรใส่สีพ้ืนหลัง ทำให้มองไม่ชัด สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 11:36 ()


ความเห็น (0)