อนุทิน 106047 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

นำเสนอโดย นายภาสกร แก้วแสน ชื่อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุนตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษา กลุ่มตามแนวทฤษฏีเผชิญความจริง ข้อดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน ข้อมูลครบ นำเสนอดี ข้อเสีย....... ข้อเสนอแนะ ไม่ควรใส่สีพ้ืนหลัง ทำให้มองไม่ชัด สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)