อนุทิน 106046 - justholla

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายแก้วละคร วรสาน  

หัวข้อ : การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

ข้อดี : การนำเสนอดี อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนดี  

ข้อเสีย : สีพื้นหลังค่อนข้างมืด  

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับภาพพื้นหลังให้มีความเหมาะสม

สรุปผลการประเมิน : มาก 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)