อนุทิน 106045 - justholla

justholla
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นางสาวแพรพิชญ์ชา แก้วพุด  

หัวข้อ : การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  

ข้อดี : การนำเสนอกระชับ น่าสนใจ  อธิบายรายละเอียด

        ได้ชัดเจนดี  

ข้อเสีย : การพูดค่อนข้างเร็ว  

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับจังหวะการพูดให้ช้าลง  

สรุปผลการประเมิน : มาก 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 11:19 ()


ความเห็น (0)