อนุทิน #106044

ผู้นำเสนอ : นายวัน พรหมราช

หัวข้อ : การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน

ข้อดี : ข้อมูลในการนำเสนอละเอียดครบถ้วนดี

ข้อเสีย : พื้นหลังค่อนข้างมืด และตัวหนังสือเล็ก

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับพื้นหลังให้สว่างขึ้น

                   และตัวหนังสือใหญ่ขึ้น

สรุปผลการประเมิน : มาก 3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)