อนุทิน 106039 - สันติสุข

สันติสุข
  • เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ
  • ผู้นำเสนอ นายภาสกร  แก้วเสน
  • ชื่อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง
  • ข้อดี  ขนาดตัวอักษรชัดเจนสีอ่านได้ง่าย  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย
  • ข้อเสีย   การออกแบบพื้นหลังสีมืดเกินไป
  • ข้อเสนอแนะ   สีพื้นหลังไม่ควรเป็นสีดำ
  • ประเมิน ในระดับ 3
เขียน 25 Mar 2012 @ 10:50 ()


ความเห็น (0)