อนุทิน 106035 - sounthone sounthone THAPPANYA

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ :  นายถากร แก้วแสน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤคิกรรมควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาครี คฌะศืกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฏีเผชีญความจริง

ข้อดี : อธิบายบทได้ดี และ ชัดเจนดี 

ข้อเสีย : ภาพพื้นหลังของ Power point มันมัวไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุง  ภาพพื้นหลังของ Power point ให้ชัดเจน

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 3 )

  เขียน:  

ความเห็น (0)