อนุทิน 106034 - นาย ทองสา สีสมบัติ

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายภาสกร แก้วแสน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนัก ของนิสิตปริญยาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง

ข้อดี : รูปแบบ Power Point ดีมองเห็นชัด และวิธีการนำเสนอเข้าใจ เสียงดังฟังชัด

ข้อเสีย : การอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ : หารายละเอียดในการนำเสนอเพิ่มเติมให้มากขึ้น

สรุปผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)