อนุทิน 106031 - สันติสุข

สันติสุข
  • เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ
  • ผู้นำเสนอ นายคำประเสิด  แก้วมะนี
  • ช่ือเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสระบุรี
  • ข้อดี  ขนาดตัวอักษรชัดเจน สีอ่านได้ง่าย การออกแบบพื้นหลังดี เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย
  • ข้อเสีย  ไม่มี
  • ข้อเสนอแนะ  ไม่มี
  • ประเมิน ในระดับ 4
เขียน 25 Mar 2012 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)